เกี่ยวกับเรา

ทำไมต้องเป็นไฮเปอร์เทคโนโลยี ?

บริษัท ไฮเปอร์เทคโนโลยี จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2562 เพื่อประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษา พัฒนา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดยมุ่งเน้นดำเนินกิจการให้กับบริษัทเอกชนทั้งขนาดเล็กไปถึงใหญ่ และองค์กรของภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความมั่นคงธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจของเรา บริการและให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี การวางระบบงานต่าง ๆ อาทิ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร

ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสื่อสาร แสงสว่าง และระบบการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ รวมถึงให้บริการเช่าซื้อและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทุกชนิด

พันธกิจ

ด้วยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายในฐานะ ‘เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า’ โดยนำระบบเทคโนโลยี

และนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เหมาะสมและส่งเสริมศักยภาพการแข่ง ขันขององค์กรลูกค้า ด้วยปณิธานบริษัทคือ “ลูกค้าเสมือนหุ้นส่วน”

พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ผลิตภัณฑ์และบริการ

เราให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ไปจนถึง บริการด้านโครงสร้างระบบ

  • ระบบโซล่าเซลล์
  • ระบบกล้องวงจรปิด
  • ระบบอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร
  • ระบบบริการเช่าซื้ออุปกรณ์ไอที
This is the title
This is the title
This is the title
This is the title
This is the title
This is the title
This is the title
This is the title

ติดต่อเรา

ติดต่อพนักงานของเรา เพื่อสอบถามข้อสงสัย

55/549 หมู่ที่ 2 ศรีษะจรเข้น้อย
บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
จันทร์ - เสาร์ 08:30 17:30
062-926-4261
ส่งอีเมล์ถึงเรา
info@hypertech.co.th